16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 62 A e-mail: jan_wojtuszko@o2.pl Tel. Kom. 604 95 86 73

Spływy kajakowe Rospudą

ROSPUDA
Druga, co do wielkości rzeka Suwalszczyzny. Dla kajakarzy interesująca ze względu na swoją dzikość i zmienność otoczenia. W górnym swym biegu bardziej górska, z wysokimi brzegami, wartkim nurtem, kamienistymi przełomami. W środkowej części przepływa przez tereny niekiedy zalesione, brzeg nadal wysoki, nurt szybki, liczne zakola i wykroty drzewne. W dolnym biegu rzeka łagodnie meandruje przez bagniste łąki, gdzie brzeg porośnięty wysokimi trzcinami, tak, iż ma się wrażenie płynięcia przez wąski korytarz.

Rzeka bardzo malownicza. Nie należy do najłatwiejszych, ale z pewnością zostawia niezatarte wspomnienia. Początek swój bierze z jeziora Rospuda Filipowska, przepływa przez 9 jezior i kończy wpadając do jeziora Rospuda Augustowska.

Spływy rozpoczynają się na jeziorze Gałdap w okolicach miejscowości Filipów. Łączna długość trasy spływu około – 68 km…

Ogólna CHARAKTERYSTYKA

Druga, co do wielkości rzeka Suwalszczyzny. Dla kajakarzy interesująca ze względu na swoją dzikość i zmienność otoczenia. W górnym swym biegu bardziej górska, z wysokimi brzegami, wartkim nurtem, kamienistymi przełomami. W środkowej części przepływa przez tereny niekiedy zalesione, brzeg nadal wysoki, nurt szybki, liczne zakola i wykroty drzewne. W dolnym biegu rzeka łagodnie meandruje przez bagniste łąki, gdzie brzeg porośnięty wysokimi trzcinami, tak, iż ma się wrażenie płynięcia przez wąski korytarz.

Rzeka bardzo malownicza. Nie należy do najłatwiejszych, ale z pewnością zostawia niezatarte wspomnienia. Początek swój bierze z jeziora Rospuda Filipowska, przepływa przez 9 jezior i kończy wpadając do jeziora Rospuda Augustowska.

Spływy rozpoczynają się na jeziorze Gałdap w okolicach miejscowości Filipów. Łączna długość trasy spływu około – 68 km.

Możliwe jest przedłużenie trasy o ok. 3 dni szlakiem rzeki Blizny.
Po dopłynięciu do ujścia rzeki Szczeberki z lewej strony wpływamy na nią. Płynąc pod prąd dotrzemy nad jezioro Blizno do miejscowości Ateny (przedłużamy w ten sposób trasę spływu Rospudy o 36 km w obie strony). Po dotarciu do Aten i noclegu wracamy na Rospudę. Spływ kończymy w Augustowie.

Uwagi ogólne:

þ Biwakowanie na słabo zagospodarowanych polach biwakowych, spośród których wyróżnia się pozytywnie prywatna łąka nad Rospudą k. Małych Raczek .
þ Zakupy można uzupełnić w sklepach w Filipowie, Bakałarzewie i Raczkach lub w pobliskich gospodarstwach.

 

Ciekawe miejsca, przez które przepływamy po drodze:

Filipów – duża wieś gminna, gdzie zachował się do dziś układ przestrzenny z czasów lokalizacji miasta około 1570 roku.

Matłak – wieś gdzie odkryto najstarsze ślady pobytu człowieka na Suwalszczyźnie z okresu środkowej epoki kamiennej (7500 – 4000 lat p.n.e.).

Bakałarzewo – wieś nad rz. Rospudą i jeziorem Sumowo. Dawne miasto w XVI-XIX w. W miejscowym kościele ołtarz późnorenesansowy z końca XVI w. Układ urbanistyczny z XVI w., młyn wodny z 1 pół. XIX w.

Raczki – wieś nad rz. Rospudą, w l. 1558-1870 miasto, założone na miejscu osady jaćwieskiej z III-IV n.e. Neogotycki kościół z 1767-1811 r. proj. Piotra Aignera, przebudowany w stylu klasycystycznym przez Henryka Marconiego. Cenne wyposażenie kościoła.

Dowspuda – Ruiny pałacu Ludwika Michała Paca (tego od znanego powiedzenia Pac wart pałaca). Adiutanta Napoleona i jednego z przywódców Powstania Listopadowego. Obok pałacu rozpościera się przepiękny park z rzadko spotykanymi gatunkami drzew.
Odbywa się tutaj, co roku pod koniec sierpnia Festiwal Muzyki Celtyckiej.

Święte Miejsce – uroczysko na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Jałowe. Już od czasów pogańskich miejsce modłów i rytualnych posiłków. Dziś na uroczysku znajduje się drewniana kapliczka, kamienne krzyże wotywne, figurka Świątka. Miejsce odpustów 24 czerwca.

Bagna Małoraczkowskie – jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Polsce, miejsce występowania licznych rzadkich i chronionych gatunków roślin, a także cenna ostoja zwierząt. Przyrodnicza wartość wynika przede wszystkim z rozległości doliny oraz braku jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka w jej stosunki wodne. Występuje tu szereg rzadkich roślin, a wśród nich 35 gatunków podlegających ochronie prawnej – w tym ok. 20 przedstawicieli rodziny storczykowatych, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi i 23 gatunki z polskiej „czerwonej listy”. Najcenniejszą roślin jest miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis, posiadający tu jedyne stanowisko w Polsce.
Na terenie tym planowane jest utworzenie rezerwatu przyrody. Wchodziłby on również w skład projektowanego Augustowsko – Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego. Planowana jest też tędy budowa obwodnicy Augustowa.

Zadzwoń: 604958673
e-mail: jan_wojtuszko@o2.pl

PogodaApparent:
Ciśnienie:
Wiatr:
Wschód słońca:
Zachód słońca:
Prognoza
Dzień

Wiatr:
noc

Wiatr: