16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 62 A e-mail: jan_wojtuszko@o2.pl Tel. Kom. 604 95 86 73

Spływy tratwami

Zapraszamy na niebywale atrakcyjne – spływy tratwami:

Tratwa ma 20 metrów długości i 5 metrów szerokości. Składa się z dwu pokładów obitych deskami, z maszynownią po środku. Dwa potężne boczne wiosła służą do napędu. Wiosło rufowe zapewnia tratwie sterowność. Palenisko umieszczone na środku obok masztu, pomaga w gotowaniu posiłków. Tam też spędza się czas po zapadnięciu zmroku.Na tratwie może zamieszkać swobodnie do 12 osób.