16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 62 A e-mail: jan_wojtuszko@o2.pl Tel. Kom. 604 95 86 73

Obóz tratwowo – rowerowy.

Właśnie tratwą uczestnicy obozu, przez jeden tydzień pobytu, będą przemierzać akwen augustowskich jezior: Białe, Necko i Rospuda. Drugi tydzień obozu spędzą na rowerowych wycieczkach po Puszczy Augustowskiej.