Strona główna

 

 

Spływy

Rospuda

Czarna Hańcza

Biebrza

Marycha

Litwa

Tratwy

Rowery górskie

Rezerwacja

Cennik

Nasze wyroby

Linki

16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 62 A
tel. (0-87) 644 75 40,
0 604 95 86 73

MARYCHA

    Trasa naszego około 60 kilometrowego spływu : Spływ zaczynamy w pobliżu Michnowice przy moście na drodze z Sejn do Smolan (przed lasem, po lewej od drogi). Tam Marychę zasilają wody Czarnej.  Powyżej jest rezerwat „Ostoja Bobrów” gdzie Marycha jest niedrożna, bo wypełniona żeremiami bobrowymi. Przy odpowiednich poziomach wód spływ możemy rozpocząć od jeziora Szejpiszki lub Płaskie od strony wsi Klejwy. Nad jeziorami jest punkt widokowy Pilokalia. Płynąc z prądem Marychy napotkamy zabudowania starego PGR-u. Za mostem (droga Sejny - Smolany) rzeczka dzieli się na dwie odnogi, łatwiejszy to prawy nurt. Po około godzinie dopływamy do jeziora Sejny. Tutaj mamy trudne zadanie - odnalezienie w trzcinach połączeń kolejnych części jeziora i odpływu Marychy. Przy ostatniej z części jeziora możemy się zatrzymać i wygrać na zwiedzanie Sejn. Za ostatnim mostem za Sejnami po lewej stronie stoi wielki czerwony młyn, niestety - osobliwie - za daleko od rzeki. Odtąd rzeczka meandruje ładnie pośród pól i lasów. W Pomorzu napotykamy ruiny starego młyna wodnego, kiedyś tu spiętrzano wodę. Napotkany las starodrzew to rezerwat „Pomorze”. A leżąca po lewej stronie górka to pozostałość Grodziska Jaćwingów. Na końcu rezerwatu możemy odwiedzić zagrodę Pana Szyryńskiego. To znawca historii grodziska i okolic Sejn. Dalej rzeka zwalnia a następnie dociera do jeziora Pomorze i na jego brzegu w odpowiednim miejscu możemy biwakować. Kolejny etap rozpoczynamy od odnalezienia ujścia Marychy z jeziora, płyniemy w kierunku miejscowości Zelwa. O ile uda się nam odnaleźć przesmyk po prawej stronie możemy wpłynąć na jezioro Zelwa lub kontynuować spływ aż do wsi Budwieć. Za drogą w lesie wpływamy na teren rezerwatu „Kukle”. Dalej jesteśmy już w strefie nadgranicznej, gdzie pływanie poparte musi być odpowiednimi zezwoleniami, wpierw jest to granica z Litwą, a następnie styk granic Polski, Litwy i Białorusi oraz granica Litewsko - Białoruska. 

Ogólna CHARAKTERYSTYKA

Rzeka Marycha dawniej zwana Sejną, jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Hańczy. Długość całkowita rzeki wynosi 80,8 km, w tym 17,6 km poza granicami Polski. Źródła rzeki znajdują się w okolicy polsko-litewskiej granicy na północ od wsi Wołyńce, skąd pod nazwą Czarna płynie początkowo w kierunku południowym mijając po drodze jezioro Sejwy. Na odcinku od Smolan do Murowanego Mostu płynie dwoma ramionami, a następnie po połączeniu skręca w kierunku południowo-wschodnim do jeziora Sejny. Od jeziora Sejny pod nazwą Marycha płynie w kierunku południowym do jeziora Pomorze. Od jeziora Pomorze płynie początkowo na wschód, a następnie meandrując zakreśla w kierunku południowym dwa łuki wzdłuż granicy państwa i uchodzi do Czarnej Hańczy na terenie Białorusi. Rzeka .......płynie przez piękne przeważnie .........Dolina rzeki jest szeroka, w dolnym odcinku zalesiona (Puszcza Augustowska). Główne dopływy Marychy to Rubiczanka i Kunisjanka oraz dopływy z większych jezior.

Ciekawe miejsca, w pobliżu Marychy:

ZIEMIA SEJNEŃSKA o pagórkowatym, polno-leśnym krajobrazie, z licznymi jeziorami i rzeczkami, o niewielkim zaludnieniu - warta jest poznania. Jej stolicą są powiatowe Sejny, ładne miasteczko kresowe, przez które prowadzi szosa do przejścia granicznego na Litwę, w Ogrodnikach. Miasto wzięło swą nazwę od rzeki Sejny (obecnie Marychy). Założył je w 1602 roku właściciel okolicznych dóbr, Jerzy Grodziński. Sejny pomyślnie rozwijały się do czasów "potopu" szwedzkiego; następnie wyraźnie podupadły, odradzając się ponownie w połowie XVIII wieku dzięki działalności dominikanów. Kiedy Sejneńszczyzna znalazła się pod zaborem pruskim - w 1795 roku, mnisi zostali z Sejn usunięci dobra zakonników zostały skonfiskowane. Sejny do 1925 r. były siedzibą powiatu i stolicą diecezji augustowskiej. Po 1815 roku ziemia sejneńska była częścią Królestwa Polskiego. Dumą były szkoły średnie, które wychowały wielu wybitnych obywateli. Odsunięcie miasta od głównych traktów spowodowało jego kolejny upadek. Niemniej w połowie XIX wieku były ważnym ośrodkiem litewskiego odrodzenia narodowego. W latach 1897-1902 biskupem sejneńskim był Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski).

Sejny są bazą wypadową w atrakcyjne turystycznie rejony Sejneńszczyzny. W Sejnach godne obejrzenia są następujące zabytkowe budowle: podominikański zespół klasztorny, Biała Synagoga, dom talmudyczny (obecnie siedziba Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"), dawny pałac biskupi. W środkowej części rynku znajduje się ratusz i klasycystyczna Stara Poczta, dalej kaplica św. Agaty, na wprost bazyliki. Sejny zachowały zabytkowy układ przestrzenny z wydłużonym rynkiem, przy którym - obok zabytkowych budynków - stoją pomniki związane z historią miasta.


Giby - wieś letniskowa i siedziba Gminy położonej na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Heret (Gieret) przy trasie Augustów - Sejny - Ogrodniki. Przez jej teren przepływa Czarna Hańcza oraz rzeka Marycha. Wieś to dawna siedziba osoczników strzegźcych dawnej Puszczy Przełomskiej. Ośrodek tkacki, wyrób lnianych obrusów i ręczników oraz lniano- bawełnianych i wełniano- bawełnianych dywanów. We wsi liczne ośrodki wczasowo- turystyczne, pole biwakowe. W centrum wsi molenna drewniana z 1912r., przeniesiona z Pogorzelca w 1982r, przebudowana w latach 1982-83, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Anny. Podczas II wojny światowej i po niej tereny licznych walk partyzanckich z wojskami radzieckimi, niemieckimi, NKWD i UB; pomnik ofiar NKWD zamordowanych w lipcu 1945 (projekt A. Strumiłło). Ok. 2km od Gib grodzisko Posejnele.

"Pomorze" obejmuje najstarszy drzewostan w Puszczy Augustowskiej w wieku ok. 200 lat, pozostałości grodziska jaćwieskiego "Piłokalnia" w zakolu rzeki Marychy.

"Tobolinka" rezerwat przyrodniczo - krajobrazowy. Śródleśne jeziorko dystroficzne z pływającymi płatami torfowców o powierzchni 4,32 ha.

"Łempis" Rezerwat wodno- leśny. 3 śródleśne jeziora wraz z przyległymi drzewostanami pow. 127 ha.   

"Kukle" Rezerwat krajobrazowy utworzony w 1983r. o powierzchni 313,14 ha. Obejmuje dolinę rzeki Marychy wraz z przyległym drzewostanem i jeziorami dystroficznymi. Otoczenie rzeki stanowi trwałą ostoję wszystkich zwierząt bytujących w Puszczy Augustowskiej.

Ostoja Bobrów Marycha  Rezerwat przyrody -  Ostoja bobrów (pow. 209 ha).

"Dawna wieś" - bardzo atrakcyjna wystawa etnograficzna znajduje się w miejscowości Zelwa (15 km od Sejn). W jej skład wchodzi ok. 200 eksponatów: narzędzi, naczyń, ubrań, dawniej bardzo powszechnych, dzisiaj całkowicie unikatowych.

Jezioro Gieret - pow 67 ha, dł.1,7 km, szer. 400m, głęb. do 48m; odpływ na wsch. do odległego ok. 1 km jez. Pomorze; ok. 0,5 km na pd. zach. leży jez. Wiereśne ( 34 ha, dł. 1km, szer. do 500m), z którego wypływa rzeka Wierśnianka ( szlak kajakowy), dopływ Czarnej Hańczy; na zach. od jez. Wierśne (ok. 1 km)- jez. Okuniewo ( 10 ha); na pn. zach. ( ok. 1 km) jez. Białe ( 78 ha, dł. 2,2 km, szer. do 600 m, głęb. 15 m).

Jezioro Pomorze - pow. 295 ha, dł. 4,4 km, szer. 1,3 km, głęb. do 23 m, linia brzegowa rozwinięta, brzegi zalesione, ośrodki wczasowe. Przez jez. przepływa rz. Marycha płynąca z pn. z odległego o ok. 8 km jez. Sejwy ( 64 ha) i kieruje się na wsch. do Czarnej Hańczy. Przez strugę dł. 1,5 km ( okresowo dostępna dla kajaków) możliwość przepłynięcia do jez. Kunis ( 45 ha) i 7 położonych dalej na pn. jezior; ok. 0,5 km na pd. wsch. jez. Zlewa i jez. Wiłkokuk; ok. 1 km na zach. połączenie ze strugą z jez. Gieret; ok. 0,5 km na pn. jez. Dowcień (Posejnele 16 ha).  

marychamapamini

 

Sejny

Powiat sejneński

Mapka okolic Marychy

Rezerwaty przyrody okolic Marychy

 

 

 

 

 

           

II Strona główna II Rospuda II Czarna Hańcza II Biebrza II Marycha II Litwa II  Rezerwacja  II Rowery górskie II Cennik II Nasze wyroby II Linki II

| Utworzona : 5 marca 2004  |  Ostatnio zmodyfikowany: 14 luty 2005 | Najlepiej oglądać przeglądarką IE(6) w rozdzielczości 1024 x 768 |

Copyright (c) 2004 by Jaro - All rights reserved.